Jarní šlapání 2012

 

5.5.2012 – Jarní šlapání

Jarní šlapání Dne 5. května proběhl čtvrtý ročník stopařského „Jarního šlapání". Na trasách třech různých délek, vedoucích horšovskotýnským zámeckým parkem byla umístěna stanoviště s úkoly, jež bylo třeba splnit. Některá samostatně, některá za dozoru a pomoci vedoucích a instruktorů naší PS. Úkoly byly zvoleny a umístěny na trasy tak, aby vyhovovaly každé věkové kategorii. Účastníci si vyzkoušeli hod míčkem i kroužkem na cíl, prolézání tunelem, skládanky, ruské kuželky, přes zatloukání hřebíků, chůzi na špalíkách či chůdách, střelbu z luku a vzduchovky, lezení po síti, visutou pohyblivou lávku až po nejobtížnější, jakými je zdolání lanové lávky a výstup po provazovém žebříku. Turisté vycházeli na trať od 13:00 do 16:00 hodin odpoledne a poslední se vraceli až k 18 hodině večerní. Předpověď počasí na ten den nebyla zrovna slavná, avšak naštěstí tomu bylo úplně jinak. Jen se začátkem akce spadlo pár kapek a my měli tak trochu obavy, že naše náročná dopolední příprava bude spláchnuta a zničena, ale pár kapek se velmi rychle přehnalo a nás čekal překvapivě slunný den. Každý dětský účastník si odnesl malou odměnu a jako každý rok i památeční účastnický list se svým jménem za absolvování akce. Na závěr přišlo i tradiční opékání buřtů a malé občerstvení. Chtěli bychom tímto poděkovat všem zúčastněným, že s námi všemi aktivně strávili sobotní odpoledne. Velký zájem nejen dětí, ale i rodičů nás stále utvrzuje v tom, že naše práce není marným plýtváním času, ale je pro radost a potěšení nás všech.


Zpět     Nahoru