Ohlédnutí za uplynulým rokem 2012

 

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2012

Pionýrská Skupina Stopaři má za sebou další rok činnosti. Dovolte mi malé ohlédnutí a vzpomínání. Naše PS v uplynulém roce řádně registrovala 54 členů. Děti, instruktoři i vedoucí se pravidelně scházejí vždy v pátek od 16.00 hodin v klubovně za základní školou. Náplní schůzek jsou především hry a soutěže v klubovně, na hřišti i parku. V uplynulém roce jsme mimo to snažili zařazovat i činnosti, kdy měly děti možnost naučit se něčemu novému, neobvyklému, jako je šifrování, uzlování, poznávání rostlin, značek, práce s buzolou apod. V současné době je toto vše možné uplatňovat na nejrůznějších soutěžích a akcích sdružení Pionýr. Avšak mnohdy vzhledem ke špatné dostupnosti těchto akcí, Stopaři znalosti použijí především na letním táboře, kde pak nejsou zaskočeni a málo co je překvapí. Během uplynulého roku jsme pořádali několik akcí a mnohé z nich jsou již tradicí a nebudou chybět ani v roce novém. K tradičním akcím patří dětský karneval. Vždy když na podzim vyslovím termín dalšího před svými vedoucími, slyším velký povzdech na prací a starostmi. Ale pokaždé do toho jdeme, protože vidíme a známe ty veselé konce, kdy se dětem nechce domů. A pro koho jiného bychom to vlastně měli dělat. Takže i letos s chutí do toho a v době, kdy budete číst tento zpravodaj, již bude za námi. Ledová Praha je další úžasnou akcí, které se pravidelně účastníme. Mnozí z nás jezdí pravidelně každý rok, aniž by je to omrzelo. Máme zde možnost navštívit mnohá místa Prahy buď zcela zdarma či za snížené vstupné, jen v rámci symbolického účastnického poplatku. Velmi jsme si oblíbili květnovou akci pod názvem Jarní šlapání. Děti i s rodiči, prarodiči přijdou zdolat několikakilometrovou trasu parkem a přitom plnit nejrůznější stanoviště. Závěrem malá odměna, opékání buřtů a na památku účastnický list. Těšíme se na další ročník, již pátý. Ani sportovní odpoledne nesmí chybět na pravidelném výčtu akcí. Proto jakmile odzvoní zima, seřiďte kola a jiná vozítka a hurá na závody. V červnu už na plné obrátky chystáme, připravujeme a organizujeme letní tábor, závěr školního roku ukončíme slavnostním táborákem a s mnohými se opět sejdeme v září, v novém školním roce. V tom předchozím přibylo i mnoho skvělých a šikovných nováčků a přejeme jim i nám všem, ať vydrží. V říjnu jsme znovu pořádali drakiádu, které však letos vítr dopřával dechu plnými doušky a draci si zkrátka dělali, co chtěli. V listopadu jsme se vydali na náročnou, ale krásnou turistickou výpravu z Netřebu na Koráb. Šlápli jsme si v kopcích bezmála 13 kilometrů. Někteří již v závěru sbírali poslední zbytky sil, avšak nikdo boj nevzdal. Odměnou pak byl krásný výhled z rozhledny, malé občerstvení a zajisté vzpomínky. V závěru roku 2012 jsme se sešli v místní základní škole na „vánočním rejdění“. Děti si zasoutěžily, zasportovaly v tělocvičně a v neposlední řadě vyrobily vánoční svíčky z včelího vosku. I v tom roce letošním nás čekají pravidelné, již tradiční akce, ale zajisté i něco nového. Za zmínku stojí republikové setkání pionýrů, které se bude konat v červnu ve Kdyni. Setkání je akcí, které se odehrává na různých místech naší republiky, proto jsme velmi rádi, že jej letos budeme mít tak blízko a nebude problém k účasti. Možná jsem na něco zapomněla, ale to není důležité. Důležité je, že to co děláme, děláme rádi a odměnou jsou spokojené děti. Velkou podporu máme ve svém vlastním sdružení Pionýr, bez něhož bychom vlastně nemohli existovat. Neopomenutelnou podporu máme ve svém vlastním městě, které nám poskytuje prostory ke schůzkám a podporu finanční. Nesmím zapomenout na mnohé dobrovolníky-rodiče, kteří nám mnohdy vypomáhají na různých akcích. Dík patří vedoucím a instruktorům, kteří se ve svém volném čase dětem věnují a rodičům dětí, kteří nám důvěřují a své ratolesti svěřují.

Fotografie z akcí na www.stopari.pionyr.cz a http://psstopari.rajce.idnes.cz/

Za PS Stopaři Renáta Karbanová, vedoucí PS

Pionýrská skupina Stopaři Vám přeje v novém roce hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti v osobním i profesním životě. Těšíme se na spolupráci a setkávání s Vámi.


Zpět     Nahoru